نرم‌افزار تحلیل خطر زلزله

4,499,700 تومان

 

  • تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی
  • 12 رابطه کاهندگی / امکان رسم روابط (Attenuation Plotter)
  • 3 مدل چشمه‌های لرزه‌ای شامل: چشمه نقطه‌ای / خطی / سطحی
  • محاسبه خودکار توزیع‌های احتمال فاصله و بزرگا
  • محاسبه منحنی خطر لرزه‌ای / طیف خطر یکنواخت
  • ابزار Source Editor: تبدیل و یکسان‌سازی بزرگاها / حذف رویدادهای وابسته / دسته‌بندی و اختصاص رویدادها به چشمه لرزه‌ای دلخواه

 

توجه مهم: این نسخه L از نرم‌افزار تحلیل خطر است. تفاوت‌های این نسخه با نسخه اصلی در اینجا ذکر شده است.

نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار تحلیل خطر زلزله