نرم‌افزار پردازش شتاب‌نگاشت زلزله

3,899,700 تومان

 

  • قابلیت مدیریت همزمان تعداد بسیار زیاد رکورد
  • ویرایش اطلاعات / دسته‌بندی / جست‌و‌جو و فیلتر / حذف و اضافه نمودن رویدادها / تهیه بانک داده
  • محاسبه پارامترهای مختلف رکوردها ( Durations / Arias Intensity / Power & Intensity / Peak Values )
  • رسم طیف پاسخ الاستیک / طیف پاسخ غیرالاستیک با شکل‌پذیری ثابت / طیف‌های دامنه فوریه، توان و انرژی
  • تهیه طیف طراحی
  • اصلاح خط مبنا و فیلترینگ گروهی رکوردها
  • اصلاح محتوای فرکانسی شتاب‌نگاشت / تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی
  • ابزار تحلیل سیستم SDOF: تحلیل خطی و غیرخطی / ورودی لرزه‌ای، بارگذاری مستقیم، ارتعاش آزاد / مشاهده ارتعاش سیستم / محاسبه میرایی / محاسبه ضریب شکل‌پذیری / ضریب کاهش تسلیم
  • دوران شتابنگاشت
نرم‌افزار لرزه‌نگار: ابزار پردازش شتابنگاشت زلزله