امکانات جدید نرم‌افزار مقیاس‌کننده شتابنگاشت (نسخه 6)

امکانات جدید نسخه 6.0 نرم‌افزار مقیاس‌کننده شتابنگاشت لرزه‌نگار، شامل:

  • معرفی ابزار جدید انتخاب شتابنگاشت
  • بهبود رابط کاربری