امکانات جدید نرم‌افزار مقیاس‌کننده شتابنگاشت (نسخه 5.5)

امکانات جدید نسخه 5.5 نرم‌افزار مقیاس‌کننده شتابنگاشت لرزه‌نگار، شامل:

  • معرفی دو روش جدید برای مقیاس: مقیاس به PGA یا PGV + مقیاس تک نقطه ای
  • افزوده شدن طیف Eurocode 8
  • رفع باگ مربوط به پریود صفر
  • بهبود رابط کاربری با افزودن منوی راست-کلیک